© David Larsson
Built with Indexhibit

Installation i kulturtidskriften Hjärnstorms monter på Supermarket 2013, Kulturhuset, Stockholm.