© David Larsson
Built with Indexhibit

Schematisk bild av Ångermanälven
Utställning i samband med Kungl. Konsthögskolans forskningsvecka 2013.